Edinburgh, Scotland to Miami, USA for only £292 roundtrip